Όροι Χρήσης
Γενικά

Η παρούσα Εφαρμογή για κινητά («Εφαρμογή») ανήκει στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “LOOPER Ι.Κ.Ε.”, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αβέρωφ αρ. 24 («LOOPER») και διατηρεί την Ιστοσελίδα https://polikatikia.gr . Εγκαθιστώντας αυτή την Εφαρμογή συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από και ενεργείτε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα υλικά που υπάρχουν στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του υποκείμενου κώδικα λογισμικού, των ονομάτων, των λογοτύπων, των γραφικών, των κειμένων, του τρόπου οργάνωσης των πληροφοριών, των τιμών κ.λπ., καθώς και η διάταξη και ο συνδυασμός των χρωμάτων, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για επιτρεπόμενους σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή/και αναπαραγωγή του εν λόγω υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της LOOPER, απαγορεύεται και συνιστά παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης, αποτελώντας ενδεχομένως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της LOOPER. .

3. Περιορισμένη ευθύνη

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, η LOOPER δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε ιστότοπου για τον οποίο αυτή η Εφαρμογή παρέχει σύνδεσμο, ή/και από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή κάποιον παρόμοιο ιστότοπο.

4. Απαιτήσεις λογισμικού

Για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, χρειάζεται το παρακάτω λογισμικό: Συσκευές Apple iOS που εκτελεί iOS6 ή νεότερο και συσκευές Android OS που εκτελεί Android OS4 ή νεότερο.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής της ευθύνης.

5. Όροι Πληρωμής Κοινοχρήστων

Η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής κοινοχρήστων μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του VIVA, για τις πολυκατοικίες που έχουν αναθέσει την έκδοση κοινοχρήστων σε εταιρεία διαχείρισης.

Για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του VIVA, παρακαλούμε επισκεφθείτε https://www.vivawallet.com/gr_el/terms-and-conditions-gr.

Χρεώσεις προμήθειας: Η συνολική χρέωση για τη συναλλαγή ισούται με 1,50% επί του ποσού συναλλαγής, από την οποία ποσοστό 1,05% θα παρακρατεί το VIVA ως προμήθεια για τη συναλλαγή, και ποσοστό 0,45% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα παρακρατεί η LOOPER ως προμήθεια για τις υπηρεσίες της.

Η LOOPER δεν αποθηκεύει ποτέ κανένα στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας

6. Πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες

6.1 Έκδοση Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας

Η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία σας, αναλαμβάνοντας πλήρως τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας, σε συνεργασία με ειδικευμένο γραφείο διεκπεραιώσεων.

Για την έκδοση Α.Φ.Μ., ο διαχειριστής της πολυκατοικίας πρέπει να υποβάλει στην Εφαρμογή τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Τη Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας ή τον Κανονισμό της πολυκατοικίας,
  2. Πρακτικό γενικής συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή,
  3. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr με το εξής περιεχόμενο: «Με την ιδιότητα του διαχειριστή της πολυκατοικίας που βρίσκεται στ……….., επί της οδού ……… αρ. ……, εξουσιοδοτώ τον Κωνσταντίνο Παναγούλη του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 122968139, ΑΔΤ: ΑΗ564238, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Μεταμορφώσεως 127, ΤΚ 18345, όπως προβεί αντί εμού σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την έκδοση και παραλαβή αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου για την ως άνω πολυκατοικία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  [Α' Καλλιθέας ή κενό],  καθώς και να αποδεχτεί οποιοδήποτε πρόστιμο προκύψει από την ως άνω διαδικασία και υπογράψει οποιαδήποτε αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί, για την ολοκλήρωση της ως άνω διεκπεραίωσης.»

Η αμοιβή για την ως άνω υπηρεσία είναι 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ και προκαταβάλλεται είτε με πιστωτική κάρτα μέσω VIVA, είτε δια καταθέσεως στον τραπεζικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR1001100530000005300405767, Τράπεζα Εθνική, δικαιούχος LOOPER IKE, και η Looper θα αποστέλλει στον διαχειριστή μέσω της Εφαρμογής το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, η διεκπεραίωση θα ξεκινά μόνο εφόσον εμφανιστεί η κατάθεση στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Ειδικότερα, ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχομενό τους σε τρίτους. Επιπλέον, στην περίπτωση των «υπερσυνδέσμων» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τέλος γίνεται σαφές, ότι στον παρόντα Δικτυακό τόπο, δε γίνεται μεταφορά, αντιγραφή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Την ευθύνη για την ορθότητα και την προστασία αυτών φέρει ακέραιη αυτός που δημιουργεί ή καταχωρεί δεδομένα.

7. Marketplace

Το polikatikia.gr παρέχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της LOOPER ή τρίτων παρόχων στο τμήμα Marketplace. Ειδικότερα, στο Marketplace οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πληθώρα υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά τεχνικές εργασίες, ασφάλειες, smart home, συνέργειες, νομικές υπηρεσίες.

Η LOOPER διενεργεί κατ’αρχήν έλεγχο για τη νομιμότητα των εταιρειών ή επαγγελματιών που προβάλλονται μέσω του Marketplace, και ειδικότερα ελέγχει τη νόμιμη έναρξη τους ενώπιον των φορολογικών αρχών και του ΓΕΜΗ εφόσον απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι η LOOPER δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη, ούτε εγγυάται καθ’οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

8. Προσωπικά δεδομένα

Η LOOPER έχει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της Εφαρμογής. Ειδικότερα, μέσω της Εφαρμογής πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ως εξής:

8.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τα δεδομένα που εισάγετε εσείς στην Εφαρμογή, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η LOOPER IKE.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Διεύθυνση: Αβέρωφ αρ 24, Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 142 32

Τηλέφωνο:

Email: info@polikatikia.gr

Εφόσον τα δεδομένα σας εισάγονται στην Εφαρμογή από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας σας, ο οποίος επιλέγει την Εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη διαχείριση και έκδοση κοινοχρήστων, τότε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας σας παραμένει Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων και η LOOPER ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

8.2 Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη LOOPER ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

8.3 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

8.4 Σκοπός επεξεργασίας

Οι ως άνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η LOOPER από εσάς ή/και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας σας αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

9. Διαγραφή λογαριασμού χρήστη

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών, τότε η Εφαρμογή θα σας αποστέλλει e-mail με το οποίο θα σας ενημερώνει ότι εάν δεν παρουσιάσει καμία δραστηριότητα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, ο λογαριασμός του θα διαγραφεί. Μετά τη διαγραφή του ανενεργού λογαριασμού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.7 περίπτωση -β-.

10. Συνδρομητική Υπηρεσία Polikatikia.gr Pro

10.1 Η Εφαρμογή προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας «Polikatikia.gr Pro», η οποία απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών και παρέχει περισσότερες δυνατότητες για τον διαχειριστή και τους κατοίκους, όπως ενδεικτικά αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, συνδιαχείριση κλπ.

10.2 Η χρέωση της συνδρομής γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

Δοκιμαστική περίοδος Μηνιαία Χρεώση Με Έκπτωση 6μήνης δέσμευσης 15% Με Έκπτωση 12μηνης δέσμευσης 30%
Πολυκατοικία με <=3 διαμερίσματα 2 μήνες δωρεάν 2.5 € / πολυκατοικία - -
Πολυκατοικία με > 3 διαμερίσματα 2 μήνες δωρεάν 0.72 € / διαμέρισμα 0.61 € / διαμέρισμα 0.50 € / διαμέρισμα

Οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

10.3 Τρόποι πληρωμής:

Διευκρινίζεται ότι για την πάγια εντολή η Εφαρμογή δεν θα αποθηκεύει στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη, παρά μόνο τον κωδικό της πρώτης συναλλαγής (token) και η διαχείριση των πληρωμών κάθε μήνα θα γίνεται από τη VIVA PAYMENTS που αποτελεί αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

10.4 Η χρέωση της συνδρομής αποτελεί δαπάνη κοινοχρήστων της πολυκατοικίας και η Εφαρμογή θα την καταλογίζει αυτομάτως στα διαμερίσματα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στις δαπάνες κοινοχρήστων.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρµογής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη µε το ως άνω νοµικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία µεταξύ της LOOPER ως ιδιοκτήτριας της Εφαρμογής και του επισκέπτη/χρήστη αυτής και δεν δεσμεύει παρά µόνο αυτούς.

Η LOOPER δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, αποστέλλοντας σχετική ενημέρωση στους χρήστες μέσω e-mail, οι δε χρήστες σε κάθε περίπτωση οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση της Εφαρμογής. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την Εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Εφαρµογής από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.